DDMRP raamwerk

Het Demand Driven Adaptieve Enterprise-model is een management- en operationeel model dat is ontworpen om bedrijven in staat te stellen zich aan te passen aan complexe en vluchtige omgevingen.

Het model maakt gebruik van een constant systeem van innovatie en feedback tussen drie primaire componenten; een vraaggestuurd bedrijfsmodel, vraaggestuurd S & OP (Sales en Operationele planning) en Adaptieve S & OP. Een vraaggestuurde, adaptieve onderneming richt zich op de bescherming en promotie van de stroom van relevante informatie en materialen over de strategische (jaarlijkse, driemaandelijkse en maandelijkse) tactische en operationele (elk uur, dagelijks en wekelijks) periodes om lange termijn rendement op investeringen te bereiken.

DDMRP raamwerk

Operationeel model

Demand Driven Operationeel Model

Het Demand Driven Operationeel Model (DDOM) is een operationeel plannings- en uitvoeringsmodel dat gebruik maakt van de werkelijke vraag in combinatie met strategische ontkoppelings- en controlepunten en voorraad-, tijd- en capaciteitsbuffers om een voorspelbaar en behendig systeem te creëren dat de stroom van relevante informatie en materialen binnen het operationele relevante bereik (per uur, dagelijks en wekelijks) bevordert en beschermt.

De belangrijkste parameters van een DDOM worden bepaald door het Demand Driven Sales & Operations Planning proces (DDS & OP) om aan de gestelde zakelijke en marktdoelstellingen te voldoen en tegelijkertijd het werkkapitaal en de kosten die met versneld werken gemoeid zijn te beperken.

Vraag Gedreven S&OP

Vraag Gedreven S&OP

DDS & OP is een tweerichtings tactisch afstemmingspunt in een DDAE-model (Demand Driven Adaptieve Enterprise) tussen de strategische (jaarlijkse, driemaandelijkse en maandelijkse) en operationele (uurlijkse, dagelijkse en wekelijkse) relevante besluitvormingsbereiken.

DDS & OP stelt de belangrijkste parameters in van een Demand Driven Operating Model (DDOM) op basis van de output van het Adaptive S & OP-proces (strategische informatie en vereisten). DDS & OP projecteert ook de DDOM-prestaties op basis van de strategische informatie en vereisten en verschillende DDOM-parameterinstellingen.

Daarnaast maakt DDS & OP gebruik van variantie-analyse op basis van eerdere DDOM-prestaties tegen kritische meeteenheden (betrouwbaarheid, stabiliteit en snelheid) om de belangrijkste parameters van de DDOM aan te passen en / of strategische wijzigingen in het bedrijf aan te bevelen.

Adaptieve S&OP

Adaptieve S&OP

Adaptieve verkoop- en operationele planning is het geïntegreerde bedrijfsproces dat het management de mogelijkheid biedt om relevante informatie strategisch te definiëren, regisseren en beheren in het strategisch relevante bereik en binnen de onderneming.

Market Driven Innovation wordt gecombineerd met Operations Strategy, Go-to-Market Strategie en Financiële Strategie om strategische informatie en vereisten te creëren voor tactische afstemming en strategische projectie om effectieve adaptatie te creëren en stimuleren.

 


Wilt u het DDMPR raamwerk implementeren?

Wij helpen u graag verder. Voor meer informatie kunt u een e-mail sturen naar info@ddmrp.nl of bel Richard Smal op 06 – 232 62 650.