Privacy

Standaardgegevens

Flowcentric vraagt bij inschrijving op evenementen of publicaties om bedrijfs- en persoonsgegevens van de deelnemers. Daarnaast vragen wij u om uw telefoonnummer en e-mailadres. Deze gegevens worden uitsluitend door Flowcentric gebruikt voor de eigen dienstverlening. Alle persoonlijke gegevens van ontvangers van het Flowcentric bulletin of van deelnemers aan de door Flowcentric georganiseerde evenementen zijn beveiligd opgeslagen in de deelnemersadministratie. Die database is uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van Flowcentric voor zover dat uit hoofde van hun functie noodzakelijk is.
 

Privacy Policy

Flowcentric gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens van haar relaties. Alle gegevens die u bij uw aanmelding of op andere momenten bekend heeft gemaakt worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van optimale dienstverlening of om u op de hoogte te houden over Flowcentric activiteiten. Uw gegevens worden niet verstrekt aan derden.