S&OP, stop met het zoeken naar een consensus over HET aantallen spel!

S&OP, stop met het zoeken naar een consensus over HET aantallen spel!

In veel bedrijven is het proces van het Sales en Operationeel plan (S&OP) Plan gericht op het genereren van HET plan, de reeks getallen die de consensus brengt tussen de betrokken teams, verkoop, productie, nieuw product introductie (NPI), de financiële afdeling…

Vaak wordt deze set getallen uitgesplitst naar de artikelcode en geladen in het ERP pakket als HET productiemasterplan.

En dan… gebeurt er niets zoals gepland. De werkelijke verkoop verschilt van de forecast, er zijn productierisico’s en onze consensus is verbrijzeld. Geen probleem, zou je kunnen zeggen, daarom is S&OP een maandelijks proces: we zullen HET plan in de iteratie van volgende maand aanpassen – waarin we het vorige plan zullen deconstrueren en opnieuw opbouwen. Het is onderhevig aan slijtage, nietwaar?

Wat als we S&OP vanuit een ander perspectief bekijken, namelijk om het bedrijf voor te bereiden op de veranderingen waarmee het geconfronteerd wordt?

Het gaat er niet om overeenstemming te bereiken over EEN plan, maar om de mogelijke scenario’s te overwegen waarmee het bedrijf de komende maanden geconfronteerd zou kunnen worden: optimistische/pessimistische vraagplannen, capaciteits- of leveringsrisico’s, de waarheid is dat de toekomst onzeker is, en HET ideale plan bestaat niet! U kunt operationele parameters, scenario’s en verschillende horizonnen definiëren waarin u keuzes moet maken.

Maar hoe voer je deze dan dagelijks uit in overeenstemming met de in S&OP geïdentificeerde mogelijke toekomsten? U moet uw operationeel model voorbereiden en testen om er zeker van te zijn dat het goed reageert binnen de verwachte werk bereiken. Vervolgens moet je het gedrag van het model voor de beoogde scenario’s simuleren en bij wijze van uitzondering de controlepunten en buffers instellen die een risico vormen. Dit is wat de DDS&OP Advanced Planning Compliant module van DD Tech mogelijk maakt.

“Embrace Change and Drive Adaptation” Demand Driven Institute…

Bron: https://blog.demanddriventech.com