Waarom de correct positionering van de voorraad fundamenteel is voor lange termijn supply chain succes


 

Vind productie opnieuw uit!

Het “PUSH/PULL” dilemma in supply chainmanagement bestaat al sinds de opkomst van de LEAN-methodiek. Op dat moment begon een kentering van het klassieke systeem, ondersteund op basis van de MRP-motor, en een alternatief in de vorm van de LEAN-filosofie. In principe is er een verdeling in twee kampen, die elkaar (onnodig) bestrijden. In deze post zal ik niet in detail ingaan op de verschillen tussen de twee benaderingen (strategieën). Een ding is zeker, in veel organisaties waar we bij betrokken zijn, worden steeds meer kritische vragen gesteld over het werken met MRP. De wereld is veranderd, en MRP is een erg star systeem ontwikkeld in de jaren 60 van de vorige eeuw.
 

Op welke manier moet de productie worden aangestuurd?

Door hun promotie en effectiviteit zijn LEAN en PULL vaak synoniem geworden. In de praktijk zijn er verschillende andere pull-flow systemen ofwel gemengde oplossingen, waaronder het DBR (Drum Buffer Rope) model van de TOC (Goldratt, Theory of Constraints) aanpak en DDMRP (Demand Driven MRP) het vermelden waard.

DDMRP integreert de principes van MRP, LEAN en TOC. Veel afkortingen, misschien wel te veel. Het belangrijkste is dat wanneer ons bedrijf effectief functioneert in synchronisatie met onze klanten en hun behoeften, het PUSH-model in zijn pure vorm niet langer relevant is. Het alternatief lijkt het PULL-systeem te zijn. Voordat we echter met “LEAN and pull”-methodes gaan werken, hebben we een aantal belangrijke strategische taken te vervullen.
 

Wat is met het “PUSH” systeem?

Het PUSH-systeem is in zijn pure vorm een blind model, voornamelijk gebaseerd op prognoses, die door het gebrek aan toegang tot relevante informatie steeds meer op gokken lijkt. De push-strategie is gebaseerd op het feit dat we voornamelijk produceren op basis van prognoses (voorspellingen) in de veronderstelling dat goederen “verkocht” worden. Zolang de medewerkers een baan hebben en de machines efficiënt werken, zijn we tevreden.

Deze relatieve rust eindigt als blijkt dat de goederen naar het magazijn gaan en … daar blijven omdat de voorspelling slechts een voorspelling was, hoewel “Demand management” heel hard gewerkt heeft en over geavanceerde voorspellende instrumenten beschikt. Het is in dit stadium (in de praktijk veel eerder) dat de creativiteit van de commerciële diensten, die proberen de goederen te “liquide te maken”, begint. Helaas gaat het bij deze creatieve activiteiten vaak om afwegingen (bijv. prijskortingen), wat betekent dat hoge verkochte volumes (gedreven door productie) zich niet noodzakelijkerwijs vertalen in winstmaximalisatie (netto-inkomen).

Hoewel we zeer creatieve verkopers hebben en het resultaat ook positief is, bestaat het risico dat de successen slechts van korte duur zijn en dat hun “onzichtbare” kosten in de loop van de tijd zichtbaar worden. Autonoom rijden is mogelijk, maar er ontstaan problemen als er veel bochten en volledig nieuwe obstakels op de weg zijn.

Dit model heet “PUSH en PROMOTIE“, wat betekent dat de producten worden gefabriceerd en vervolgens worden gepromoot om verkoop te genereren. Onder alle omstandigheden wordt het werken in PUSH een moeilijk model. De huidige marktrealiteit versterkt dit probleem, de toenemende wereldwijde concurrentie en de stijgende verwachtingen van de klanten brengen ernstige risico’s met zich mee en maken deze aanpak fundamenteel onveilig. De uitzonderingen (er zijn altijd uitzonderingen) bevestigen alleen de regel.
 

Een nieuwe aanpak

De push/pull is een tweede component. Alleen is wachten op orders (PULL) is misschien niet genoeg, soms is het relevant om de voorraad positioneren (PUSH). De uitdagingen van een steeds veranderende bedrijfsomgeving onderstrepen nog meer de noodzaak van strategisch denken dat wordt opgevat als effectieve en geïnformeerde besluitvorming, waarbij rekening wordt gehouden met marktgegevens en feiten. Het is cruciaal om uw concurrentiepositie te bepalen en de positionering en hoeveelheden van uw goederen goed te ontwerpen. Dit proces wordt POSITIONEREN genoemd. Positionering, het bewust aannemen van een bepaalde voorraad positie, gaat over het leggen van een basis, het implementeren van een robuust model dat zowel aanval als verdediging mogelijk maakt. Positionering is de eerste stap in de DDMRP-methode.

Naar mijn mening is een effectief bedrijf afhankelijk van een evenwicht tussen aanval en verdediging. Hoewel er vaak wordt gezegd dat sommige voetbalteams winnen met ofwel de verdediging ofwel de aanval, denk ik dat ze op de lange termijn met beide winnen, want net zoals de linkerkant niet kan bestaan zonder de rechterkant, hebben we de aanval en de verdediging nodig. DDMRP is gebaseerd op continuïteit van de doorstroming (FLOW). Het goede ontwerp, dankzij de positionering, vereist bescherming tegen bekende en onbekende omstandigheden.

Processen zijn onderhevig aan de invloed van volatiliteit en instabiliteit, waarvan de bronnen extern en intern zijn. Dit proces wordt FLOW SECURITY genoemd. Heel vaak zoeken we de vijand aan de horizon. Heel vaak verstoppen de vijanden zich binnen onze eigen gelederen. Daarom is FLOW SECURITY ook een bescherming tegen obstakels die we (meestal) onbedoeld opbouwen tijdens het proces.

De derde en laatste strategische taak is het PUSHED SYSTEM. PULL is de juiste oplossing. Klanten worden steeds onvoorspelbaarder en hun (vaak grillige) behoeften zijn spontaan en emotioneel. Niet produceren en transporteren tot de bevestiging (order) lijkt rationeel en een garantie voor winstgevendheid. De uitdaging blijft om een antwoord te vinden op de vraag “hoe”?

De klassieke LEAN-methode heeft een aantal voordelen, maar ook nadelen. Het is interessant om beste methodieken op een innovatieve manier te combineren, omdat dit een compleet nieuwe en vaak krachtigere oplossing oplevert.

Dit is de vraag gestuurde aanpak met de DDMRP-planningsmethodiek.
 

Samenvatting

  • Vergeet PUSH en PROMOTIE
  • Herzie het gebruik van MRP
  • stop met het perfectioneren van uw voorspellingen(forecast)
  • zet een lange termijn visie uit
  • start met POSITIONEREN, BESCHERMING en PULLING (vraag gedreven)
  • denk en plan – vanuit strategisch oogpunt
  • gebruik wiskunde (aggregatie) – check
  • bescherm je voorraad posities
  • ga dicht bij de (eind) klant staan

DDMRP (Demand Driven Material Requirements Planning) is een transformatie van de PUSH/PROMOTE-benadering naar POSITIONERING/BESCHERMING/PULL.
 


Dit artikel is gebaseerd op de whitepaper ‘Positioning is first’ van Alexander Sosnowski (https://aleksandersosnowski.com) en gepubliceerd met toestemming van de auteur.