DDMRP Publicaties

De centrale rol van een Project Management Office: In samenwerking met #Ontsecretaressen heeft PMO Institute een visie ontwikkeld over een nieuwe en beter passende rol voor de moderne secretaresse binnen een Project Management Office en de mogelijkheden voor verdere ontwikkeling.
Publicatie nav de Nationale #Ontsecretaressendag – April 2012

Download »


Integraal referentie model PMO-Competenties: Doorvoeren van veranderingen wordt meer een constante factor binnen organisaties. Hierdoor groeit de behoefte aan het professionaliseren van project-, programma- en portfoliomanagement.
Presentatie op de IPMA Parade – voorjaar 2011

Download »


Integraal referentie model PMO-Competenties: Op verzoek van IPMA-NL is oa. PMO Institute gevraagd de inhoudelijke PMO-functies en bijbehorende competentieprofielen te beschrijven.
Projectie – Februari 2011

Download »


PMO; een praktische implementatie: In dit artikel wordt een praktijksituatie beschreven waar een PMO met succes is geïmplementeerd.
Tiem 40 – April 2011

Download »


Competente Project Ondersteuners: Hoe zit het met de competenties van de PMO Medewerkers en met de medewerkers die projectmanagers ondersteunen? In dit artikel wordt een overzicht gegeven van de vereiste kennis- en (gedrags)vaardigheden van de groep supportmedewerkers.
Projectie – Maart 2010

Download »


Wat een PMO voor uw organisatie kan betekenen: In dit artikel wordt uiteengezet wat een PMO is en doet. De auteurs betogen dat een PMO ict-projecten beter en efficiënter kan laten verlopen. Zij voorspellen een sterke groei van organisaties die een eigen PMO opzetten en inrichten.
Tiem 32 – Augustus 2010

Download »


Rolverschuiving Projectmanager bij inzet PMO: Wat betekend de inzet van een PMO in een project of de inzet van een Project Assistent? Welke verschuivingen in het takenpakket vinden plaats? in dit artikel beogen de auteurs dat een Project Manager effectiever is als hij gebruikt maakt van een Project Assistent.
Projectie – december 2009

Download »