Intuïtieve S&OP

Intuïtieve S&OP

Het combineren van intuïtie en S&OP-proces lijkt misschien… contra-intuïtief, toch?

Voor de meeste bedrijven die het S&OP proces gebruiken, omvat het S&OP-proces het verzamelen van informatie, feiten en aannames, waarop redeneringen kunnen worden gebaseerd en een actieplan kan worden ontwikkeld, een routekaart om te anticiperen op de veranderingen van de komende maanden.

Het is een kwestie van data analyse, logisch redeneren, en van het bundelen van elementen van verschillende functies, en het maken van plannen. Het is een complex proces dat lang duurt en erg gestructureerd verloopt. Er is geen echte ruimte voor intuïtie in dit proces.

Maar toch.
 

Toenemende onzekerheid, een uitdaging voor rationaliteit

In een steeds vluchtigere, onzekerdere, complexere en dubbelzinniger wereld (“VUCA”) staat de reikwijdte van rationeel redeneren steeds meer ter discussie. Wanneer oorzaak-gevolg relaties onduidelijke worden, worden onderlinge afhankelijkheden zo met elkaar verweven en veroorzaken ze cascade-effecten, zodat de rationaliteit ondermijnd wordt. Het anticiperen van de veranderingen die ons bedrijf kunnen raken zullen in een ander daglicht bekeken moeten worden. Om het hoofd te bieden aan een steeds onzekerder evolutie van onze omgeving, vereist dit het nemen van risico’s.

De S&OP is een besluitvormingsproces voor het managementteam. Dit besluitvormingsproces wordt gevoed door feiten, het is “datagedreven”, maar managementbeslissingen integreren, voorbij bewezen feiten, een dosis interpretatie en het nemen van risico’s, waarin intuïtie zijn plaats heeft.
 

Intuïtie, een proces gevoed door ervaring

Intuïtie is niet het tegenovergestelde van logica. Studies benadrukken zelfs dat intuïtieve beslissingen gebaseerd zijn op de ervaring die we als individu, maar ook als groep, opdoen en gegraveerd zijn in ons individuele of collectieve onbewuste. Wat als irrationeel kan worden ervaren, is niet zo irrationeel, omdat we onze beslissingen baseren op lessen uit vergelijkbare situaties of eerdere beslissingen.

Als we de S&OP baseren op de opgedane ervaring, wat is er dan verstandiger en pragmatischer?

Goede basispraktijken gaan in deze richting:

  • Integreer altijd in het recente verleden in de S&OP met betrekking tot projecties, zorg voor continuïteit tussen het recente verleden en de nabije toekomst, zorg niet voor onrealistische discontinuïteit.
  • Integreer de mogelijkheden van het bedrijfsmodel: historische prestaties, bufferprojectie, gedemonstreerde capaciteiten, enz.

 

Intuïtie voor snelle beslissingen

Intuïtie leidt tot snelle of zelfs automatische beslissingen.

Automatisme is heel logisch in de tactische horizon, meestal op 2/3 maanden – we hebben een vraaggestuurd bedrijfsmodel, we passen het aan op verwachte vraagscenario’s, dit proces is bedoeld om meestal automatisch, mechanisch en ondersteund door het team dat verantwoordelijk is voor het fasciliteren van het S & OP-proces, zonder specifiek te rapporteren aan het managementteam.

Voorbij deze tactische horizon, en ter van het managementteam, is het noodzakelijk om het besluitvormingsproces te voeden … om ervoor te zorgen dat er beslissingen worden genomen!

Onze ervaring is dat het S&OP-proces van meerdere bedrijven vastloopt en inefficiënt is, simpelweg vanwege een gebrek aan beslissing. De S&OP wordt een forum voor het delen van informatie en hypothesen, maar te vaak worden beslissingen uitgesteld of bij een andere gelegenheid genomen, mogelijk in geval van nood.

Als bovendien de verwerking van de informatie drie of vier weken heeft geduurd voordat we bij het S&OP-review aankomen, worden we geconfronteerd met mogelijk verouderde informatie, wat de beslissing niet verbeterd.

De omgeving verandert snel, beter een onvolmaakte beslissing vandaag, gecorrigeerd in een paar weken, dan een beslissing uitgesteld tot in een paar weken, toch? Een beslissing die vandaag vrijwel correct is, is beter dan geen beslissing. Streven naar alle beslissingselementen om de risico’s te minimaliseren wordt steeds meer een illusie…

Hoe vergemakkelijken we onze beslissingen? Door ze te ondersteunen met elementen die ze intuïtief maken! Visualiseer de impact van scenario’s grafisch, begrijp in één oogopslag de alternatieven, heb vertrouwen in de ordes van grootte van de gegevens, heb de verhalen, de aannames die ten grondslag liggen aan de scenario’s, dit is wat een managementteam nodig heeft.

De rol van het S&OP-afstemmingsteam is dus om het managementteam een intuïtief beslissingsgrid te bieden voor de keuzes.
 

Het emotionele deel van beslissingen nemen

De S&OP koppelt de strategie van het bedrijf aan zijn operationele capaciteiten. De ontwikkeling van de strategie, de evolutie ervan in relatie tot de competitieve omgeving waarin het bedrijf opereert, is niet alleen gebaseerd op feiten. Er is een deel van het nemen van risico’s om aan te nemen, er zijn ongelijksoortige functies om te verenigen in het bedrijf, er zijn scenario’s waar we meer in geloven, en andere die we minder geloven, er zijn partners – leveranciers, klanten – die we min of meer vertrouwen, we hebben meer kans om te slagen bepaalde acties, die meer aanvaardbaar zullen zijn voor de teams, enz. Dit alles is niet puur logisch en rationeel, en intuïtie heeft zijn plaats in deze besluitvorming.
 

Een imperatief: het uitrusten van intuïtie

De snelheid waarmee de context van elk bedrijf evolueert, leidt tot een noodzaak van integratie van IT-tools: het verzamelen van verspreide gegevens, het aggregeren ervan in Excel en vervolgens het voorbereiden van een Powerpoint voor de managementbeoordeling is geen aangepast proces. Het opleggen van een proces van enkele weken om leesbare alternatieven te verkrijgen, het nemen van enkele weken om strategische beslissingen te operationaliseren, dit is niet langer mogelijk in de jaren 2020.

Dezelfde tool moet het mogelijk maken om het bedrijfsmodel te projecteren, alternatieven te visualiseren, intuïtieve beslissingen visueel te ondersteunen en beslissingen te transcriberen in operationele parameters. Aarzel niet om contact met ons op te nemen om uw S&OP naar intuïtie te stimuleren!