Is de vraag gedreven methodiek van toepassing op mijn bedrijf?

We zijn allemaal verschillend…

De vraag is een terugkerende. “Wij produceren op order, is dit relevant voor ons?”, ” Voor de auto-industrie, ja, maar we zijn in de lucht- en ruimtevaartindustrie, we hebben veel meer onderdelen!”. “Wij hebben vele knelpunten, past dit bij ons?”, ” Het is voor grote bedrijven, volgens mij, wij zijn een klein/middelgrote onderneming!”, “Oké voor eenvoudige producten, maar als we complexe stuklijsten en multi-niveau BOM hebben?”

“Ja, maar thuis is alles anders!” – is het niet?

Elk bedrijf is natuurlijk anders. Voor elk bedrijf is een passend managementmodel vereist. Is het vraag gedreven model voor jou?
 

Het risico van standaardisatie

Methoden, normen en best practica stellen ons in staat om vooruitgang te boeken. Het toepassen van een standaardmodel op een bedrijf is echter niet per se een goed idee. Laten we het voorbeeld nemen van de MRP-logica die in onze ERP-systemen is verwerkt. Dezelfde logica is in de hele industrie gebruikt: Forecasting, Sales & Operations Plan(S&OP), Master Production Schedule(MPS), Dependent Demand, Materials Requirements Planning( MRP),Safety Stocks, Distribution Requirement Planning(DRP), etc. Paste het altijd bij onze organisatie? Uiteraard niet, met soms dramatische gevolgen.

Wees dus voorzichtig en achterdochtig: als u wordt verteld over een nieuw magisch model zoals “Demand Driven”, DDMRP, DDAE, DDOM, enz., neem dan de tijd om te begrijpen wat het voor u betekent en om het om te zetten naar uw zakelijke realiteit! – Neem de tijd om te begrijpen wat het echt betekend voor jou!
 

Een breed scala aan casestudy’s

Begin 2014 had ik het geluk om de Demand Driven-conferentie bij te wonen die in Portland werd gehouden, een van de eerste ontmoetingen tussen bedrijven, toen pioniers, die Demand Driven-methodologieën hadden geïmplementeerd.

Ik was verbaasd over de diversiteit van de productie omgevingen die toen werden gepresenteerd. Er was een referentie van een grote FMCG-groep, van een bedrijf dat graafmachines op maat maakt voor de mijnbouw, en zelfs van een Engineer-to-order (ETO)-bedrijf – het ontwerpen van hun producten op bestelling in een projectmodus. Er waren grote organisaties en middel- en klein bedrijven

Ik heb het nu over een tijd voor de opkomst van DDMRP, “DDMRP-compatibele” software bestond nog niet, in feite zag het evenement er destijds uit als een Demand Driven Technologies gebruikers conferentie, die toen drie jaar oud was.

Sindsdien heeft de DDMRP-methodologie zich over de hele industrie verspreid, grote ERP-leveranciers en specialistische softwarebedrijven hebben de relevantie ervan erkend en casestudies floreerden. Bekijk gerust de casestudies op de website van het Demand Driven Institute of op onze eigen website, je vindt er alle soorten contexten!
 

Ja, het is voor jou, maar…

Wanneer is het Demand Driven model niet van toepassing? Op onze gebruikersconferentie in maart vatte Chad Smith, medeoprichter van het Demand Driven Institute, het als volgt samen:

  • Als uw bedrijf niet wordt geconfronteerd met variabiliteit (in vraag, aanbod, management)
  • En als uw cumulatieve inkoop-, verwerking- en levertijden korter zijn dan uw klanten verwachten

… dan is Demand Driven niets voor jou!

Misschien als u een zeer over gedimensioneerde 3D-printerwinkel runt om additieve productie te doen, ontsnapt u aan deze criteria, anders…

Het is echter belangrijk om te beseffen dat het Demand Driven-model een samenhangend geheel van technieken, processen en tools omvat, maar dat de implementatie aan elk van deze technieken moet worden aangepast. Dit is een van de sterke punten van de methodiek: de eerste stap is het ontwerpen van het Demand Driven model dat nu bij uw bedrijf past. En dan om dit model in de loop van de tijd te ontwikkelen en aan te passen.
 

MTS, MTO, ETO, VATI, allemaal anders!

Elk type bedrijf en flow heeft zijn eigen geschikte technieken. Als u zich in een op-voorraad (MTS)-modus bevindt (make-to-stock, distributiekanaal, detailhandel), zullen de basis DDMRP-technieken perfect van toepassing zijn, in de hele keten.

Als u zich in een op order modus (make-to-order (MTO)) of gemengde MTO /MTS-modus bevindt, kunnen DDMRP-technieken, eerder stroomopwaarts van de keten, worden toegepast op terugkerende componenten of halffabricaten. Maar om uw eind-tot-eind stromen te beheren, moet u een volledig controlemodel implementeren, waarbij de planning van de kritieke controlepunten van uw stromen en de mechanismen van capaciteitsbuffers en tijdbuffers worden geïntegreerd. Dit staat bekend als de DDOM (Demand Driven Operating Model).

Als u in engineer-tot-order (ETO) bent, gebruikt u ook DDOM-technieken, die u mogelijk moet aanvullen met Critical Chain Project Management (CCPM) technieken.

De aard van uw productie stromen zal ook leiden tot verschillende problemen en verschillende managementlogica. We categoriseren de productie stromen meestal onder het VATI-types, zoals beschreven in het onderstaande diagram.
 

Als uw stromen bijvoorbeeld V-vormig zijn (een veelheid aan eindproducten wordt geproduceerd en gedistribueerd uit een paar basiscomponenten), is het uw uitdaging om zo laat mogelijk te differentiëren en te profiteren van relatieve prioriteiten die zijn afgestemd op de werkelijke vraag.

Als u zich in A-type configuratie bevindt (productie van assemblages die meerdere componenten verzamelen), is het uw uitdaging om een korte doorlooptijd van de assemblage mogelijk te maken door de beschikbaarheid van componenten/ halffabricaten vóór de assemblage te garanderen. Elke context heeft zijn eigen aangepaste model.

Het niet aanpassen van uw managementmodel kan rampzalige gevolgen hebben. Er zijn bijvoorbeeld veel “V-type”-bedrijven die een standaard MRP/ DRP-model hebben geïmplementeerd, omdat dit de standaard was die door hun ERP-leverancier werd geadviseerd. Deze bedrijven besteden veel energie om op het meest gedetailleerde niveau (de bovenkant van de V) te voorspellen en ze te aggregeren door upstream, wat mechanisch leidt tot onbetrouwbare voorspellingen, en genereert bij de bron een zeer variabel en vervormd signaal, vandaar onevenwichtige voorraden. Als je een V-type organisatie bent, doe dat dan niet!…
 

Pas uw model aan en gebruik de juiste gereedschappen.

Ja, het Demand Driven model is voor jou. Maar u moet begrijpen welke elementen u moet implementeren om aan uw specifieke behoeften te voldoen. U moet ook de juiste softwareoplossingen selecteren: DDMRP-software is vaak voldoende voor MTS, maar voor MTO of ETO heeft u een DDOM-compatibele oplossing nodig.

DDOM-compatibele software (demanddriveninstitute.com)